Tűzjelző rendszer tervezés, telepítés, hatósági ügyintézés

A tűzjelző rendszer kiépítése alapvető fontosságú, amelyet számos jogszabály ír elő. A tervezésen, kivitelezésen és karbantartáson túl elkészítjük a tűzvédelmi tervdokumentációt, továbbá egyeztetünk a Tűzvédelmi Szakhatósággal a mindenkori hatályos jogszabályok előírásainak megfelelően.

Az általunk megtervezett védelem három célt tűz ki:

1. Életvédelem

Az életvédelmi jellegű berendezések telepítése az emberei élet védelmét irányozza elő. A védelem lehetőleg teljes körű legyen, de részleges védelem esetén is meg kell tartani a menekülés, kiürítés szempontjából fontos minimális védelmi elemeket.

2. Értékvédelem

Az értékvédelmű berendezések telepítésekor az elsődleges cél anyagi javak védelme. Ezekben az esetekben az épületben, helységben huzamos ideig nem tartózkodnak személyek, ill. a keletkező tűz, nem veszélyezteti közvetlenül a bent tartózkodók életét vagy testi épségét. Tipikus értékvédelmi megoldások, a raktározás, tárolás, híradástechnika, informatika rendeltetésű épületek, helységek területén.

3. Kombinált védelem

A gyakorlatban nehéz kettéválasztani a védelmi jellegeket. A két jelleg kombinációjaként mindkét terület (személy, vagyon) védelmét el kell látni, de mértékadónak minden esetben a személyvédelemnek kell lenni.

Tűzjelző rendszerek típusai:

Tűzjelző és tűzjelző között természetesen van különbség. A rendszerek „fejlődéstörténete” is figyelemmel kísérhető a különböző generációk vizsgálatánál.

Alapvetően három főcsoportba sorolhatók a tűzjelző rendszerek:

 • Hagyományos rendszerek
 • Hagyományos címezhető rendszerek
 • Analóg címezhető rendszerek
Tűzjelző rendszerek típusai

Az alábbiak alapján tovább bontható:

 • Hagyományos tűzjelző rendszer
 • A jelző áramkörökre kapcsolt érzékelők (jelző hurokra) kizárólag hurkonként címezhetők. Rendszerkezelési és biztonságtechnikai komfortokat a központ általában nem tartalmaz. A „döntést” arról hogy tűz van, az érzékelő hozza (igen/nem állapot vizsgálatával) A hurok utolsó eszközénél elhelyezett úgynevezett „lezáró ellenállás” állítja be döntően a hurok nyugalmi állapotát.

 • Címezhető tűzjelző rendszer
 • A központ csatornáira (jelző hurkokra) felfűzött érzékelők egyénileg címezhetők, minden érzékelőről érkező jelzés egyenként beazonosítható a „döntés” arról, hogy tűz van az érzékelő hozza (igen / nem állapot vizsgálatával)

 • Monológ rendszer
 • Az érzékelők riasztásban címzett áramjelet küldenek a központnak, de készenléti állapotukról, működő képességükről a központ nem tud lekérdezni. A rendszer minden esetben kétvezetékes rendszerű.

 • Dialóg rendszer
 • A rendszer kétvezetékes de van visszatérőhurkos változat. Az érzékelők folyamatosan kommunikálnak a központtal, riasztás esetén alarmjelzést küldenek.

 • Analóg címezhető tűzjelző rendszer
 • Az analóg tűzjelző rendszerek között is további fajták különböztethetők meg. Az mindkét esetben igaz, hogy az érzékelők egyénileg címezhetők, a környezetükben történő változásokat mért, azokat analóg módon dolgozzák fel, a normál és tűzjelzés szint között előriasztási szint határozható meg. Az érzékelő visszajelzi, hogy az előírt érzékenységi tartományban működik –e. A rendszer kétvezetékes nyílt, vagy visszatérő hurkos. A nyílt hurokkialakítás esetén a szakadás hely, vagy a működő zárlatleválasztó modul után lévő eszközök a központ számára elérhetetlenné válnak. A visszatérő hurok használatával hurokzárlat esetén a működőképesség megmarad, zárlat esetén a rendszer kevésbé károsodik. A fejlesztések eredményeként megjelentek és elterjedőben vannak az osztott „intelligenciájú” rendszerek. Ezeknél a rendszereknél az érzékelő jelentős szerepet vállal a döntésekben, hiszen nem csupán feldolgozza, hanem értékeli is a méret változásokat.

 • „Intelligens tűzjelző rendszer”
 • A címezhetőségen és az analóg jelfeldolgozáson túl az intelligens tűzjelző központ folyamatosan figyelemmel kíséri az érzékelők üzemi adatait, valamely összehasonlító módszerrel segíti a valós tűz felismerését, és lehetőséget ad az érzékelők központból történő ellenőrzésére, kompenzálja a szennyeződésből származó mérési eltéréseket, jelzi a karbantartási igényt és a későbbi elemzéshez segítséget nyújtva tárolja az eseményeket.

A tűzjelző rendszer általános felépítése

Tűzjelző központ (vezérlő és jelző berendezés)

A tűzjelző rendszer nélkülözhetetlen fontos eleme, melynek általános feladatai:

 • Ellátja energiával a rendszer többi elemét
 • Fogadja és feldolgozza a hozzá kapcsolt érzékelőktől érkező jeleket
 • Meghatározza, hogy a jelek tűzriasztási állapotnak felelnek–e meg
 • Jelzi a tűzriasztási állapotot láthatóan és halhatóan
 • Beazonosítja és jelzi a tűz helyszínét
 • Lehetőleg regisztrálja a tűzriasztásra vonatkozó információkat
 • Ellenőrzi a rendszer üzemszerű működését, és hiba esetén látható és hallható jelzést ad
 • Továbbítja a riasztást hang és / vagy fényjelző berendezések felé
 • Továbbítja a tűzriasztást, ill. hibajelzést távjelző segítségével
 • Vezérli a tűzvédelmi berendezéseket (automatikus oltó, hő, és füstelvezető, stb.)

Automatikus érzékelők

A tűzjelző rendszerek másik fontos elemei az automatikus érzékelők, ezek detektálják a helységben, térrészben, ill. szabadtérben történő változásokat.

 • Füstérzékelő: Érzékeli a vizsgált térben lebegő meghatározott égéstermékeket.
  • Izolációs füstérzékelő
  • Optikai füstérzékelő
 • Hőérzékelő: Érzékeli a vizsgált térben a hőmérséklet emelkedését
  • Hőmaximum-érzékelő
  • Hősebesség-érzékelő
 • Lángérzékelő: Érzékeli a vizsgált térben a láng által kibocsátott sugárzást.
 • Multiszenzoros érzékelő: A vizsgált térben különféle tűzjellemzőt képes érzékelni.

Kézi jelzésadó

Személyesen érzékelt tűz, tűzjelző központ felé történő jelzését biztosító eszköz.

Külső riasztó egységek

A tűzjelző központon kívül, a létesítmény területén is szükségessé válhat a tűzriasztás hanggal és/vagy fénnyel való megjelenítése. Ezeket a célokat szolgálják a szirénák, fényjelzők, másodkijelzők, grafikus megjelenítők.

Tűz- és hibaátjelző berendezés

A tűzjelző központ állandó felügyeletének hiányában a tűzjelző rendszer jelzéseit egy felügyeleti központba küldi.

Izolátorok

A korszerű rendszerek sok érzékelőt tartalmazó vezetékszakaszain a rövidzárlat káros hatásainak kiküszöbölése érdekében, izolátorokat építenek be.

Külső riasztó egységek

A tűzjelző központon kívül, a létesítmény területén is szükségessé válhat a tűzriasztás hanggal és/vagy fénnyel való megjelenítése. Ezeket a célokat szolgálják a szirénák, fényjelzők, másodkijelzők, grafikus megjelenítők.

Vezérlő modulok

A címezhető analóg rendszereknél az érzékelőket tartalmazó vezetékek tartalmaznak, címezhető output elemeket, melyek vezérlik a külső riasztó egységeket, a tűzvédelmi berendezéseket, gépészeti elemeket, nyílászárókat stb.

Jelző modulok

A címezhető analóg rendszereknél, lehetőség van külső kontaktus jellegű jelzések ( spinkler rendszer ) fogadására, és a tűzjelző központba történő megjelenítésére.

Másodkijelző és jelzőegység

Nagy alapterületű létesítmények területén követelmény lehet, hogy a központ helyiségén kívül máshonnan is lehetséges legyen az eseményekbe való betekintés, esetleg a rendszer kezelése.

Tűzjelző berendezések

A tűzvédelem fő tevékenysége a megelőzés. Célszerű korszerű eszközök alkalmazása, melyek a tüzet már a kezdeti stádiumában érzékelik, lehetőséget adva a károk minimalizálására.

Autrosafe tűzjelző rendszer

Az AutroSafe egy teljesen decentralizált tűzjelző rendszer, ahol minden rendszeregység összeköttetésben van egy helyi hálózaton. A konfiguráció során a rendszer minden egysége zónákba sorolható be, amely lehetővé teszi a hierarchikus ellenőrzést az érzékeléstől a riasztásig. A rendszer egy, vagy több kezelői panellal is használható. Az érzékelő hurok közvetlenül a hurokvezérlő modulhoz kapcsolódik. Egy vezérlő egységben, vagy tűzjelző központban maximum 6 hurokmodul helyezhető el, melyekre 127 eszköz illeszthető.

Az AutroSafe sajátossága az egyedülálló önellenőrzés funkció, amely alkalmassá teszi a rendszert arra, hogy minden egyes nap megvizsgálja önmagát. A rendszer naponta teljes felülvizsgálatot hajt végre a detektorokon, interfészeken, csatlakozási pontokon és kábeleken - az érzékelő kamrától a riasztási kimenetekig.

Autroprime tűzjelző rendszer

Az Autroprime tűzjelző rendszer egy integrált tűzjelző központ kis és közepes méretű objektumok részére. A panel legfeljebb két érzékelő hurok befogadására alkalmas, melyekre 127 eszköz csatlakoztatható. A panel kezelése menürendszeren keresztül történik egy 8-soros, soronként 40 karakteres kijelzőn.

Grafikus felügyeleti rendszer

Az Autroprime tűzjelző rendszer egy integrált tűzjelző központ kis és közepes méretű objektumok részére. A panel legfeljebb két érzékelő hurok befogadására alkalmas, melyekre 127 eszköz csatlakoztatható. A panel kezelése menürendszeren keresztül történik egy 8-soros, soronként 40 karakteres kijelzőn.

Amennyiben kérdése merül fel, vagy további információra van szüksége, forduljanak kollégáinkhoz bizalommal!

Keresse kollégánkat:

Patányi Péter
patanyi@fulltech.hu
+36 30 9469 966
fulltech@fulltech.hu
+36 88 422 633